Grupul Ethica îşi propune ca prin acţiunile pe care le întreprinde să câştige respect faţă de profesia de farmacist, adoptând totodată un comportament etic în raport cu pacienţii şi partenerii săi.